Dây mạng (LAN)

Dây mạng (LAN) dày to và chất lượng, kèm bấm 2 đầu dây cho khách.